PL EN

Zgłoś pracę

Streszczenia wykładów i prezentacji plakatowych do publikacji w kwartalniku „Ból”

Zgłaszanie streszczeń zjazdowych - informacje ogólne

 • Streszczenie można zgłosić po zarejestrowaniu się na konferencję: zakładka Zarejestruj się >>, poprzez system rejestracji (zakładka „Zgłaszanie streszczeń”).
 • Streszczenia należy nadsyłać w języku polskim i angielskim (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest nadesłanie streszczenia tylko w języku polskim, a streszczenie zostanie przetłumaczone w ramach prac redakcyjnych).
 • Zgłaszane streszczenie zjazdowe lub pełna praca naukowa nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia zjazdowe mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników dostępnego na stronie: www.9zjazdptbb.viamedica.pl

 

Terminy

 • Streszczenia będą przyjmowane od 31 marca 2016 roku.
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 17 lipca 2016 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie lub nadesłane pocztą bądź faksem nie będą akceptowane.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie poddane anonimowej ocenie przez niezależnych recenzentów.
 • Termin zakwalifikowania streszczenia upływa 17 sierpnia 2016 roku.

 

Układ i zawartość streszczenia

 • Streszczenie musi zawierać:

1.     Tytuł (bez skrótów),

2.     Imiona i nazwiska wszystkich autorów, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę, afiliacje wszystkich autorów (nazwa instytucji po polsku i po angielsku oraz miejscowość), a także adres e-mail osoby do korespondencji.

3.     Treść w systemie blokowym bez podziału na części, która powinna zawierać kolejno: wstęp, cel badania, materiał i metody, wyniki, wnioski, numery grantów sponsorujących badania (opcjonalnie) oraz słowa kluczowe.

 • Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 2 000 znaków ze spacjami (czcionka 10; interlinia: 1,0).
   
 • Nie należy załączać rysunków, tabel, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, ani piśmiennictwa.
   

Zgłaszanie pełnych prac do publikacji

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Zarządu PTBB prosimy o przesłanie do redakcji kwartalnika „Ból” manuskryptów artykułów przygotowanych na podstawie wykładów wygłaszanych na zjeździe. Planowana jest publikacja tych prac w 3 i 4 numerze czasopisma w roku bieżącym.
 
Zarejestruj się
 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

TV MED

Partner:

IKAMED.PL

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl