PL EN

Program

IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

pdf    pobierz program w formacie PDF

 

Program szczegółowy       Zobacz program ramowyCzwartek, 15 września 2016

 

Sala Koncertowa

Sala Kameralna

Sala Jazzowa

Sala Dębowa

9.00–11.00

Postępy w farmakoterapii bólu
Przewodniczenie: Jan Dobrogowski, Andrzej Kübler

9.00–9.20
Wielokierunkowe leczenie bólu — podstawowa rola farmakoterapii
Jan Dobrogowski

9.20–9.40
Placebo i ból
Andrzej Kübler

9.40–10.00
Zastosowanie opioidów i leków adjuwantowych w leczeniu bólu, State of Art 2016
Jarosław Woroń

10.00–10.20
Kannabinoidy — zastosowanie w medycynie
Jan Dobrogowski

10.20–10.40
Interakcje lekowe w terapii bólu
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

10.40–11.00
Dyskusja 

 

Znieczulenie regionalne w terapii bólu ostrego
Przewodniczenie: Hanna Misiołek, Janina Suchorzewska

9.00–9.30
Miejsce blokad centralnych w terapii bólu ostrego, pooperacyjnego
Hanna Misiołek

9.30–10.00
Analgetyki miejscowe w medycynie okołooperacyjnej — wybór należy do nas
Andrzej Daszkiewicz

10.00–10.30
Techniki blokad obwodowych w terapii bólu ostrego — ma być skutecznie i bezpiecznie
Wojciech Gola

10.30–11.00
Dyskusja

 

Ból u dzieci
Przewodniczenie: Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Leszek Sagan

9.00–9.20
Dolegliwości bólowe u dziecka z chorobą nowotworową
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska

9.20–9.40
Neurochirurgiczne leczenie bólu w mózgowym porażeniu dziecięcym i innych stanach przebiegających ze spastycznością
Leszek Sagan

9.40–10.00
Postępowanie przeciwbólowe u dziecka w okresie pooperacyjnym
Irena Ożóg-Zabolska

10.00–10.20
Trudności w walce z bólem u dziecka z guzem litym —opisy przypadków
Katarzyna Połczyńska

10.20–10.40
Trudności w walce z bólem u dziecka z białaczką — opisy przypadków
Ninela Irga-Jaworska

10.40–11.00
Postępowanie przeciwbólowe w opiece nad dzieckiem w hospicjum
Maciej Niedźwiecki

Sesja psychologiczna: Ból lęk, depresja — psychologiczna ocena i leczenie
Przewodniczenie: Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Mikołaj Majkowicz, Wojciech Leppert

9.00–9.15
Jakość przekonań o doświadczalnym bólu przewlekłym a funkcjonowanie emocjonalne i zachowanie chorych
Gabriela Chojnacka-Szawłowska

9.15–9.35
Osobowościowe uwarunkowania percepcji bólu
Mikołaj Majkowicz

9.35–9.50
Ocena kliniczna chorych z bólem przewlekłym
Wojciech Leppert

9.50–10.05
Powiązania pomiędzy depresją a bólem
Agata Zdun-Ryżewska

10.05–10.25
Zjawisko unikania lękowego u pacjentów z bólami mięśnio-szkieletowymi
Krzysztof Basiński, Agata Zdun-Ryżewska

10.25–10.40
Zjawisko muzycznej analgezji — perspektywy niefarmakologicznej pomocy chorym z bólem przewlekłym
Krzysztof Basiński

10.40–11.00
Psychologiczne konsekwencje nieodpowiednio leczonego bólu
Jadwiga Łuczak Wawrzyniak

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.30–13.30

Sekcja Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB
Przewodniczenie: Błażej Szczerbaniewicz, Marek Suchorzewski

11.30–11.55
Powikłania w stosowaniu leków przeciwbólowych w obszarze jamy ustnej i twarzy w codziennej praktyce lekarskiej, czyli których leków łączyć nie warto
Jarosław Woroń

11.55–12.20
Ból neuropatyczny w obszarze jamy ustnej i twarzy — aktualne wytyczne diagnostyczno-lecznicze
Magdalena Kocot Kępska

12.20–12.45
Wpływ informacji przekazywanych pacjentowi na efekty leczenia. Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Przemysław Bąbel

12.45–13.10
Co lekarz specjalista leczenia bólu powinien wiedzieć o bruksizmie?
Błażej Szczerbaniewicz

13.10–13.30
Dyskusja

Sesja edukacyjna: Doświadczenia polskie i zagraniczne
Przewodniczenie: Jan Dobrogowski, Krystyna Boczar

11.30–11.50
Czy zmiany w kształceniu przeddyplomowym studentów w Polsce spełniają oczekiwania współczesnej medycyny?
Anna Przeklasa-Muszyńska

11.50–12.10
Studia podyplomowe — medycyna bólu
Jan Dobrogowski

12.10–12.30
E-learning w medycynie bólu
Krystyna Zdziechowska

12.30–12.45
Pain Education in Serbia: What we have started to change
Nebojsa Ladjevic

12.45–13.00
Welsh Pain Society
Christian Egeler

13.00–13.20
Diagnostyka i leczenie bólu jako element kształcenia specjalizacyjnego w dyscyplinach klinicznych w Polsce
Magdalena Kocot-Kępska

13.20–13.30
Dyskusja 

Fizjoterapeutyczne metody leczenia bólu
Przewodniczenie: Stanisław Bakuła, Joanna Jabłońska-Brudło

11.30–11.45
Metody fizjoterapeutyczne — wprowadzenie
Stanisław Bakuła

11.45–12.00
Współczesna fizykoterapia w walce z bólem w chorobach układu ruchu
Hanna Tomczak

12.00–12.15
Metoda McKenziego (MDT) w diagnostyce i terapii zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn
Joanna Jabłońska-Brudło, Jolanta Szamotulska

12.15–12.30
Trakcja w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa
Jarosław Tomaszewski, Jolanta Szamotulska

12.30–12.45
Kinesiotaping w leczeniu zespołów bólowych
Elżbieta Rajkowska-Labon

12.45–13.00
Możliwości wykorzystania terapii tkanek miękkich w leczeniu bólu w obrębie narządu ruchu
Agnieszka Sobierajska-Rek

13.00–13.15
Terapia punktów spustowych w leczeniu zespołów bólowych
Elżbieta Rajkowska-Labon, Przemysław Krajka

13.15–13.30
Terapia manualna w leczeniu zespołów bólowych
Wojciech Zaręba

Neuroimmunologiczne podłoże neuropatii
Przewodniczenie: Joanna Mika, Łukasz Żemojtel

11.30–11.50
Marawirok zmniejsza allodynię i hiperalgezję oraz podnosi efektywność opioidów w szczurzym modelu bólu neuropatycznego
Anna Piotrowska, Klaudia Kwiatkowski, Ewelina Rojewska, Wioletta Makuch, Agnieszka Jurga, Joanna Mika

11.50–12.10
Wpływ antagonisty CCR2 na symptomy bólu neuropatycznego oraz efekty analgetyczne opioidów
Klaudia Kwiatkowski, Anna Piotrowska, Ewelina Rojewska, Wioletta Makuch, Joanna Mika

12.10–12.30
Udział receptorów Toll-podobnych (TLR) i purynergicznych (P2X4) w modulacji nocycepcji i efektywności opioidów — badania w szczurzym modelu bólu neuropatycznego
Agnieszka Jurga, Anna Piotrowska, Joanna Starnowska, Ewelina Rojewska, Wioletta Makuch, Barbara Przewłocka, Joanna Mika

12.30–12.50
Przeciwbólowe efekty toksyny botulinowej A w szczurzym modelu bólu neuropatycznego
Magdalena Żychowska, Ewelina Rojewska, Wioletta Makuch, Siro Luvisetto, Flaminia Pavone, Sara Marinelli, Barbara Przewłocka, Joanna Mika

12.50–13.10
Dyskusja 

13.30–15.00

Obiad

15.00–17.30

Ból u chorego na nowotwór — nowości w diagnozowaniu i terapii
Przewodniczenie: Małgorzata Krajnik, Zbigniew Żylicz

15.00–15.25
Co się zmieniło w standardach leczenia bólu u chorego na nowotwór?
Małgorzata Krajnik

15.25–15.50
Dlaczego wyleczeni z choroby nowotworowej cierpią z powodu bólu?
Jerzy Wordliczek

15.50–16.15
Jak fizjoterapeuta może pomóc w diagnozowaniu i leczeniu bólu u chorego na nowotwór?
Anna Pyszora

16.15–16.40
Chory na nowotwór w poradni leczenia bólu
Małgorzata Malec-Milewska

16.40–16.50
Dyskusja 

16.50–17.05
Błędy i trudności w diagnostyce i leczeniu bólu przebijającego u chorego na nowotwór
Anna Przeklasa-Muszyńska

17.05–17.30
Co nowego w leczeniu ból przebijającego — wykład firmy Angelini
Tomasz Dzierżanowski

Global Year against Joint Pain
Przewodniczenie: Jan Dobrogowski, Artur Gądek

15.00–15.20
Patomechanizm bólu stawów — czy wiemy coś nowego?
Jan Dobrogowski 

15.20–15.40
Metody leczenia bólu stawów — iniekcje kwasu hialuronowego
Artur Gądek

15.40–16.00
Nowe możliwości leczenia bólu stawów
Anna Przeklasa-Muszyńska 

16.00–16.20
Metody leczenia operacyjnego
Artur Gądek 

16.20–16.40
Komplementarne i alternatywne metody w leczeniu bólu stawów
Anna Przeklasa-Muszyńska

16.40–17.00
Przewlekły ból po zabiegach endoprotezoplastyki stawów
Magdalena Kocot-Kępska 

17.00-17.30
Dyskusja

Leczenie bólu przewlekłego w Polsce — pionierzy, historyczne fakty i ważne wydarzenia
Przewodniczenie: Anna Paprocka-Lipińska, Krystyna Boczar

15.00–15.30
Początki lecznictwa przeciwbólowego w Polsce
Jerzy Garstka

15.30–15.45
Dr Maciej Hilgier — nauczyciel i przyjaciel
Małgorzata Malec-Milewska

15.45–16.15
25 lat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu — refleksje jubileuszowe
Jan Dobrogowski

16.15–16.30
Dr Bolesław Rutkowski — pionier polskiej medycyny bólu
Aleksander Rutkiewicz

16.30–16.45
Wkład Doc. Aleksandra Lewińskiego w rozwój leczenia bólu w Polsce
Anna Paprocka-Lipińska

16.45–17.00
Dyskusja 

Jakość życia a dolegliwości bólowe
Przewodniczenie: Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Wojciech Leppert

15.00–15.20
Poczucie humoru a jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową
Krystyna de Walden-Gałuszko

15.20–15.40
Wpływ leczenia opioidami na jakość życia chorych z bólem nowotworowym
Wojciech Leppert

15.40–16.00
Ból a jakość życia w chorobie nowotworowej na tle etapów rozwoju choroby
Mikołaj Majkowicz

16.00–16.20
Ból społeczny. Relacje interpersonalne a percepcja bólu u chorych onkologicznie
Ewa Wojtyna

16.20–16.40
Postrzegana kontrola bólu a dystres emocjonalny i poczucie zadowolenia z życia u pacjentów z nowotworami głowy i szyi
Natalia Spolak, Dorota Grabowska, Agnieszka Stańska

16.40–17.00
Dyskusja

 17.00–18.00

 

Spotkanie Sekcji Interwencyjnej PTBB

Spotkanie Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB
 18.00–……..

 Uroczyste otwarcie zjazdu w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

Wykład inauguracyjny: Konsultacje u lekarza znakiem wiary w Boga według Syr 38, 1–15
ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG — rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego

Wystąpienia ustne:

  • prof. Jan Dobrogowski
  • prof. Andrzej Basiński
  • Hanna Zych-Cisoń — radna województwa pomorskiego

Po wystąpieniach odbędzie się koktajl we foyer Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

 

Piątek, 16 września 2016

 

Sala Koncertowa

Sala Kameralna

Sala Jazzowa

Sala Dębowa

9.00–11.00

Bóle głowy
Przewodniczenie: Andrzej Szczudlik, Adam Stępień

9.00–9.30
Migrena przewlekła
Jacek Rożniecki

9.30–9.50
Diagnostyka bólów twarzy
Adam Stępień

9.50–10.10
Leczenie pierwotnych bólów głowy
Andrzej Szczudlik

10.10–10.30
Zastosowanie stymulacji nieinwazyjnej w leczeniu bólów głowy
Anna Przeklasa-Muszyńska

10.30–10.50
Zastosowanie biofeedback w leczeniu bólów głowy
Anna Marków

10.50–11.00
Dyskusja 

Ból trzewny/Visceral Pain
Przewodniczenie: Leon Drobnik, Andrzej Kübler

9.00–9.20
Mózg brzuszny a ból
Leon Drobnik

9.20–9.40
Epidemiology of Abdomino-Pelvic Pain
Alan Fayaz

9.40–10.00
Mechanisms and Targets for Neuromodulation +
Jens Ellrich

10.00–10.20
Role of Multidisciplinary Team in Pelvic Pain Management
Ramy Mottaleb

10.20–10.40
Interventions in Pelvic Pain
Ashish Shetty

10.40–11.00
Discussion 

Ból ostry
Przewodniczenie: Jerzy Wordliczek, Andrzej Daszkiewicz

9.00–9.25
Postępowanie przeciwbólowe u pacjenta po urazie, State of Art 2016
Jerzy Wordliczek

9.25–9.50
Uśmierzanie bólu pooperacyjnego — czy tylko zalecenia?
Hanna Misiołek

9.50–10.15
Rola USG w analgezji okołooperacyjnej
Andrzej Daszkiewicz

10.15–10.40
Przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy
Renata Zajączkowska

10.40–11.00
Dyskusja 

Techniki międzypowięziowe w znieczuleniu regionalnym, znana jakość — nowe możliwości
Przewodniczenie: Ewa Mayzner-Zawadzka, Marek Suchorzewski

9.00–9.25
Ocena skuteczności blokad międzypowięziowych w obrębie przedniej i bocznej ściany brzucha
Marcin Kołacz

9.25–9.55
Blokady międzypowięziowe wykorzystywane w terapii bólu zlokalizowanego w ścianie klatki piersiowej
Bułat Tuyakov

9.55–10.15
Miejsce dla blokady międzypowięziowej okolicy biodrowo-lędźwiowej
Marek Janiak

10.15–10.40
Analgezja międzypowięziowa w odcinku przykręgowym kręgosłupa
Wojciech Gola

10.40–11.00
Dyskusja

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.30–13.30

Leczenie bólu neuropatycznego
Przewodniczenie: Małgorzata Malec-Milewska, Anna Przeklasa-Muszyńska

11.30–11.55
Patomechanizm bólu neuropatycznego
Jan Dobrogowski

11.55–12.20
Farmakoterapia bólu neuropatycznego w oparciu o mechanizmy powstawania
Jaroslaw Woroń

12.20–12.40
Neuralgia popółpaścowa (PHN) — co obecnie wiemy?
Małgorzata Malec-Milewska

12.40–13.00
Dożylne wlewy lidokainy w leczeniu bólu neuropatycznego
Anna Przeklasa-Muszyńska

13.00–13.20
Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu bólu neuropatycznego
Magdalena Kocot-Kępska

13.20–13.35
Miejsce pregabaliny w leczeniu bólu neuropatycznego — wykład firmy Pfizer
Wojciech Leppert

Sekcja Interwencyjna PTBB
Przewodniczenie: Andrzej Król, Jacek Rykowski

11.30–11.50
Ultrasound for Pain Interventions — Possibilities and Limitations
Christian Egeler

11.50–12.10
Basic Science of Low Frequency Stimulation
Jens Ellrich

12.10–12.30
Management of Discogenic Pain
Anthony Hammond

12.30–12.50
Intrathecal Pharmacokinetics: Mechanisms and Clinical Implications for Intrathecal Drug Delivery
Christophe Perruchoud

12.50–13.00
ITDD a sprawa polska — komentarz i dyskusja
Jacek Rykowski

13.00–13.10
Complications of Pain Interventions
Andrzej Król

13.10–13.30
Discussion 

Czy istotnym problemem w leczeniu bólu są przerzuty do kości?Przewodniczenie: Renata Zajączkowska, Jadwiga Pyszkowska

11.30–11.50
Co wiemy o mechanizmach powstawania bólu na podłożu przerzutów do kości?
Renata Zajączkowska

11.50–12.10
Współczesne podejście do farmakoterapii bólu kostnego
Wojciech Leppert

12.10–12.30
Neurologiczne następstwa przerzutów do układu kostnego
Anna Adamczyk

12.30–12.50
Chirurgiczne leczenie przerzutów do kości
Julian Dutka

12.50–13.10
Nowoczesne metody leczenia onkologicznego bólu kostnego na podłożu przerzutów
Renata Zaucha

13.10–13.30
Dyskusja 

Ból u chorego w wieku podeszłym
Przewodniczenie: Tomasz Grodzicki, Małgorzata Krajnik

11.30–12.00
Starzenie a mechanizmy bólu
Jerzy Wordliczek

12.00–12.30
Problem wielochorobowości w terapii bólu
Tomasz Grodzicki

12.30–13.00
Ból z perspektywy opiekuna
Małgorzata Krajnik

13.00–13.30
Dyskusja 

13.30-15.00

Obiad

15.00–17.30

Farmakoterapia bólu
Przewodniczenie: Jarosław Woroń, Jan Dobrogowski, Jadwiga Pyszkowska

15.00–15.20
Analgetyki opioidowe u pacjentki ciężarnej i karmiącej
Magdalena Kocot-Kępska

15.20–15.40
Analgetyki opioidowe w medycynie paliatywnej — czy tylko zalecenia EAPC?
Wojciech Leppert

15.40–16.00
Co robić, gdy opioidy nie działają?
Jan Dobrogowski

16.00–16.20
Analgetyki opioidowe w specyficznych grupach pacjentów
Jarosław Woroń

16.20–16.40
Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów stosujących silne opioidy
Jan Dobrogowski

16.40–17.00
Kliniczne konsekwencje nieodpowiednio leczonego bólu
Jarosław Woroń

17.00–17.30
Specjalista leczenia bólu i jego znacząca rola w systemie opieki zdrowotnej — doświadczenia niemieckie
Jan Bek

Bóle dolnego odcinka kręgosłupa — różne aspekty leczenia
Low Back Pain — Multidisciplinary Approach
Przewodniczenie: Piotr Buczkowski, Witold Libionka

15.00–15.20
Epidemiologia bólów dolnego odcinka kręgosłupa/Epidemiology of Low Back Pain
Alan Fayaz

15.20–16.00
Diagnostyka bólów dolnego odcinka kregoslupa — badanie kliniczne i blokady diagnostyczne/ Diagnostics of Low Back Pain — Clinical Examination and Diagnostic Blocks
Wojciech Skrobot, Piotr Buczkowski

16.00–16.35
Rola fizjoterapii w leczeniu bólów dolnego odcinka kręgosłupa
Wojciech Skrobot

16.35–17.05
Metody neurochirurgiczne/Neurosurgical Treatment
Witold Libionka

17.05–17.30
Dyskusja

Jeden ból, różne metody leczenia
Przewodniczenie: Andrzej Basiński, Ewa Mayzner-Zawadzka

15.00–15.30
Jeden pacjent, jeden ból i wiele niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Który wybrać?
Marek Suchorzewski

 

15.30-15.45
Rola ropiwakainy w leczeniu bólu pooperacyjnego.
Andrzej Basiński

15.45–16.05
Mezoterapia igłowa
Elwira Góraj

16.05–16.35
Ból mięśniowo-powięziowy, współczesne poglądy na terapie niefarmakologiczne
Marek Kowalczyk

16.35–17.05
Rotacja opioidowa
Zbigniew Żylicz

17.05–17.30
Termolezja zwoju Gassera w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego
Wojciech Maksymowicz, Łukasz Grabarczyk

Sekcja Interwencyjna PTBB
Przewodniczenie: Teodor Goroszeniuk, Dariusz Tomasz Kosson

15.00–15.20
Krioablacja w praktyce, wskazania, uwagi praktyczne i opis przypadku
Sylwester Mordarski

15.20–15.40
Podstawy interpretacji obrazu rezonansu magnetycznego (MRI)
Tomasz Zieliński

15.40–15.50
Stymulacja zewnętrzna — doświadczenia własne z Białegostoku
Wojciech Nierodziński

15.50–16.00
Stymulacja zewnętrzna — doświadczenia własne z Derby
Piotr Buczkowski

16.00–16.10
Powikłania związane z ciągłą blokadą splotu barkowego
Grzegorz Górniewski

16.10–16.20
Blokady ściany brzucha w bólu przewlekłym
Marcin Kołacz

16.20–16.40
Refundacja i zakres zabiegów interwencyjnych
Elwira Goraj, Michał But

16.40–17.00
Dyskusja 

 17.30-19.00

 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTBB 

 20.00

 Spotkanie towarzyskie połączone z uroczystą kolacją w Hotelu Sheraton w Sopocie — dodatkowo płatne>>

 

Sobota, 17 września

 

Sala Koncertowa

Sala Kameralna

Sala Jazzowa

Sala Dębowa

9.00–11.00

Zaawansowane techniki obrazowania w diagnostyce bólu ostrego i przewlekłego
Przewodniczenie: Edyta Szurowska, Ewa Nawrocka-Laskus

9.00–9.15
Obrazowanie bólu
Ewa Nawrocka-Laskus

9.15–9.38
Diagnostyka bólów głowy
Edyta Szurowska

9.38–10.01
Diagnostyka bólów kręgosłupa
Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska

10.01–10.24
Diagnostyka bólów klatki piersiowej
Joanna Pieńkowska

10.24–10.47
Zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego w obrazowaniu bólu przewlekłego
Patrycja Naumczyk

10.47–11.00
Dyskusja 

Rola pielęgniarki w leczeniu bólu
Przewodniczenie: Anna Małecka-Dubiela, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

9.00–9.25
Ocena i leczenie bólu przez pielęgniarki u pacjentów w obszarze segregacji medycznej w szpitalnych oddziałach ratunkowych
Anna Małecka-Dubiela

9.25–9.50
Obecna praktyka i postrzeganie barier stosowania Evidence-based practice przez pielęgniarkę w optymalnym leczeniu bólu u osób w wieku podeszłym
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

9.50–10.15
Ocena bólu za pomocą obserwacyjnych skal oceny bólu u pacjentów w sedacji wentylowanych mechanicznie
Aleksandra Gutysz-Wojnicka

10.15–10.40
Możliwości oceny bólu przez pielęgniarki u pacjentów po zabiegach chirurgicznych
Dorota Ozga

10.40–11.00
Dyskusja

Medycyna pola walki — uśmierzanie bólu
Przewodniczenie: Przemysław Dobielski, Andrzej Basiński

9.00–9.25
Zabezpieczenie leczenia na polu walki
Tomasz Wiśniewski, Robert Głuszcz

9.25–9.50
Zabezpieczenie przeciwbólowe na drugim poziomie ewakuacji medycznej
Robert Głuszcz

9.50–10.15
Zabezpieczenie przeciwbólowe na trzecim poziomie ewakuacji medycznej
Przemysław Dobielski

10.15–10.40
Leczenie przeciwbólowe na polu walki
Andrzej Basiński

10.40–11.00
Dyskusja

Sesja plakatowa. Omówienie najciekawszych prac
Przewodniczenie: Janina Suchorzewska, Andrzej Zawadzki, Łukasz Żemojtel

11.00-11.30

Przerwa

11.30–13.30

Inwazyjne techniki leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa, teraźniejszość i przyszłość
Przewodniczenie: Daniel Zarzycki, Wojciech Kloc

11.30–11.50
Czy zaburzenie balansu kręgosłupa może być przyczyną zespołu bólowego?
Daniel Zarzycki

11.50–12.10
Przegląd ocen skuteczności kontroli bólu kręgosłupa za pomocą technik inwazyjnych i farmakoterapii bólu
Jadwiga Pyszkowska

12.10–12.30
Stymulacja odcinka piersiowego i szyjnego rdzenia kręgowego w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych — analiza wyników u 50 pacjentów i omówienie aktualnych wskazań
Witold Libionka, Wojciech Skrobot, Krzysztof Basiński, Wojciech Kloc

12.30–12.50
Nowe techniki stymulacji rdzenia kręgowego — przegląd piśmiennictwa i prezentacja stymulacji stożka rdzeniowego w neuralgii nerwu sromowego oraz stymulacji rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym w neuralgii popółpaścowej
Witold Libionka, Wojciech Skrobot, Krzysztof Basiński, Wojciech Kloc

12.50–13.10
Stymulacja kory ruchowej w leczeniu przewlekłych bólów neuropatycznych twarzy — prezentacja przypadków i przegląd piśmiennictwa
Witold Libionka, Wojciech Skrobot, Wojciech Kloc

13.10–13.30
Lędźwiowa blokada współczulna za pomocą przezskórnej RF termolezji
Luay Al-Qadi, Małgorzata Pernak de Gast

Rola ratownika medycznego w leczeniu bólu
Przewodniczenie: Andrzej Basiński, Andrzej Zawadzki

11.30–11.55
Czy musi boleć? Jak ratownik może leczyć ból?
Andrzej Basiński

11.55–12.20
Leczenie przeciwbólowe na etapie przedszpitalnym po urazie
Kamil Krzyżanowski

12.20–12.45
Wiedza studentów kierunku ratownictwo medyczne na temat leczenia bólu przez zespoły ratownictwa medycznego
Przemysław Żuratyński

12.45–13.10
Postępowanie przeciwbólowe stosowane przez zespoły ratownictwa medycznego przy zabezpieczeniu festiwalu muzycznego Woodstock 2016
Daniel Ślęzak

13.10–13.30
Dyskusja 

Ból – trudne przypadki kliniczne
Przewodniczenie: Magdalena Kocot-Kępska, Krystyna Boczar

11.30–11.45
Chory otyły
Michał Wójcik

11.45–12.00
Śródmiąższowe zapalenie pęcherza
Agnieszka Sękowska

12.00–12.15
Zespół wyrostka haczykowatego
Anna Przeklasa-Muszyńska

12.15–12.30
Zespół Łucji Frey
Magdalena Kocot-Kępska

12.30–12.45
Zespół antyfosfolipidowy  
Joanna Jakowicka-Wordliczek

12.45–13.00
Rola flory bakteryjnej w przewlekłych bólach brzucha 
Marek Suchorzewski

13.00–13.15
Zespół  jelita drażliwego
Renata Zajączkowska

13.15–13.30
Rola biofeedback w leczeniu IBS
Anna Marków

 


 

Program ramowy      Zobacz program szczegółowy

 

Czwartek, 15 września 2016

 

Sala Koncertowa

Sala Kameralna

Sala Jazzowa

Sala Dębowa

9.00–11.00

Postępy w farmakoterapii bólu

 

Znieczulenie regionalne w terapii bólu
 

Ból u dzieci 

Sesja psychologiczna: Ból lęk, depresja — psychologiczna ocena i leczenie

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.30–13.30

Sekcja Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB

Sesja edukacyjna: Doświadczenia polskie i zagraniczne

Fizjoterapeutyczne metody leczenia bólu

Neuroimmunologiczne podłoże neuropatii

13.30-15.00

Obiad

15.00–17.00

Ból u chorego na nowotwór — nowości w diagnozowaniu i terapii

Global Year against Joint Pain

Leczenie bólu przewlekłego w Polsce — pionierzy, historyczne fakty i ważne wydarzenia

Jakość życia a dolegliwości bólowe

 17.00-18.00  

 Spotkanie Sekcji Interwencyjnej PTBB

Spotkanie Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB

 18.00

 Uroczyste otwarcie zjazdu w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

 

Piątek, 16 września 2016

 

Sala Koncertowa

Sala Kameralna

Sala Jazzowa

Sala Dębowa

9.00–11.00

Bóle głowy

Ból trzewny/Visceral Pain

Ból ostry

Techniki międzypowięziowe w znieczuleniu regionalnym. Znana jakość - nowe możliwości

11.00–11.30

Przerwa na kawę

11.30–13.30

Leczenie bólu neuropatycznego

Sekcja Interwencyjna PTBB

Czy istotnym problemem w leczeniu bólu są przerzuty do kości?

Ból u chorego w wieku podeszłym

13.30–15.00

Obiad

15.00–17.30

Farmakoterapia bólu

Bóle dolnego odcinka kręgosłupa – różne aspekty leczenia
Low Back Pain – Multidisciplinary Approach

Jeden ból, różne metody leczenia

Sekcja Interwencyjna PTBB
 17.30–19.00

 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTBB 

 20.00

 Spotkanie towarzyskie połączone z uroczystą kolacją w Hotelu Sheraton w Sopocie — dodatkowo płatne>>

 

Sobota, 17 września

 

Sala Koncertowa

Sala Kameralna

Sala Jazzowa

Sala Dębowa

9.00–11.00

Zaawansowane techniki obrazowania w diagnostyce bólu ostrego i przewlekłego

Rola pielęgniarki w leczeniu bólu

Medycyna pola walki — uśmierzanie bólu

Sesja plakatowa. Omówienie najciekawszych prac
11.00–11.30

Przerwa

11.30–13.30

Inwazyjne techniki leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa, teraźniejszość i przyszłość

Rola ratownika medycznego w leczeniu bólu

Ból – trudne przypadki kliniczne

 

 

Warsztaty:

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

TV MED

Partner:

IKAMED.PL

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl